ТЪРГОВСКА МАРКА

ПОДХОДИ ПРИ ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКА МАРКА

Подходи при позициониране на търговска марка

Съществуват два основни подхода при позициониране:

· Подход очи в очи” - навлизане в съответния пазарен сегмент или пазарна ниша в дикретна конкуренция с други фирми предлагащи сходен продукт или услуга.

· Диференцирано позициониране - фирмата избира по-малки сегменти, на които вече се прелагат аналогични продукти и при по-слаба конкурентната пазарна среда.

Верният път за позициониране на търговска марка е потребителското положително възприятие, което, за да бъде усвоено се търсят три групи информация:

· Оценка на важността на отделните качества на продуктовата линия, търговска марка.

· Преценка за съществуващите марки продукти.

· Установяване не степента на изискванията на потребителите за идеалния продукт.

В науката и маркетинговата практика често се използва моделът за пазарно сегментиране на Е. Беркович, Р. Керин, и Руделиус, който изразява в следните практически етапи:

1. Изучаване на поведението на потребителите и определяна на пазарните потребности.

2. Определяне на основния критерий и показатели за сегментиране на пазара.

3. Изработване на характеристика на всеки пазарен сегмент на базата на определени показатели.

4. Осъществява се избор на маркетингов инструментариум за позициониране на фирмения продукт или услуга на избрания пазар.

5. Избор на пазарен сегмент или сегменти или цялостен отказ на компанията от сегментиране.

6. Индивидуална оценка на всеки пазарен сегмент за ръст, разходи за усвояване, конкуретна позиция и т.н.

7. Приложения на маркетинговия инстументариум за позициониране на продукта и завладяване от фирмата на пазарни сегменти.

Независимо към каква сегментационна стратегия се е насочила компанията в процеса на сегментиране най-често се отчитат условия като географска сегментация, демографски подход, вид на организацията, размера на потреблението и използването на продукта.

Primary Business Address

Your Address Line 2

Your Address Line 3

Your Address Line 4

To contact us:

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

Company or Organization Name