ТЪРГОВСКА МАРКА

РЕГИСТРАЦИЯ, ПОЗИЦИОНИРАНЕ И ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Phone: 555-555-5555

Fax: 555-555-5555

E-mail: someone@example.com

Регистрация

Законът разглежда търговската марка като форма на собственост. Правата на собственост по отношение на търговската марка могат да бъдат установени чрез регистрация на марката в регистър на търговските марки.

Позициониране на търговска марка

Когато една компания предлага своите продукти на определен целеви пазар, критично значение за дълготраен ефект има позиционирането им. Продуктовото позициониране е свързано с мястото, което предлагането и съответната продуктова марка заема в потребителското съзнание.

Интелектуална собственост. Интелектуалната собственост е нематериален актив. Този актив е способен да носи печалби на своите притежатели. До сегашното си развитие, интелектуалната собственост е разделена в две основни категории: Индустриална собственост и авторско право. Ноу хау (I know how to do it) също се определя като част от интелектуалната собственост.

To contact us: